Fujian Lianda Shizheng Machine Co.,Ltd

Address: One kilometer away from the exit of Nanshi Expressway in Rongqiao Project Concentration Area, Nan'an City

Contact person: Mr Zeng

Fax:86-595-22898418

Scan

Follow us

Message Feedback